Stratejik Plan

Hatırlanacağı üzere ağustos ayının başında 100 günlük eylem planı ile ilgili değerlendirmelerde bulunmuş ve beklentileri yeterince karşılamadığını ve sektörün ihtiyacı olan bazı önlem ve desteklerin hayata geçirilmesi gerektiğini dile getirmiştim. 

Bence eylem planının en önemli maddesi 2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda tamamlanacak şekilde başlatılması maddesiydi.

Eylem planının içinde ağırlıklı olarak müze ören yerleri, kütüphane, kıraathane vb. yerlerin açılması veya restorasyonu bazı projelerin hayata geçirilmesi (İstanbul Atatürk Kültür Merkezi, Kuleli Askeri Lisesi Rölöve projesi) konuları yer alıyordu.
 
400 maddenin yer aldığı icraat programında sektörün genelini içine alan planların çalışmaların uygulama ve sonuçlarını görmemiz için biraz daha zamana ihtiyacımız var anlaşılan.

Kasım ayının son haftasına girdiğimiz bu günlerde bir gecikme yaşanmaz ise stratejik planın kamuoyu ile paylaşılmasını bekliyoruz. 

Sektörümüz için çok önemli olan bu çalışmanın içeriğini merakla bekliyoruz.

Stratejik planlama çalışmalarının içinde mevcut durumun analizi, fırsat, üstünlükler, tehditler ve zayıf yönlerin tespit edilmesi (FÜTZ ingilizcesi SWOT analizi), amaçlar, hedefler ve bunlara ulaşılması için gerekli stratejiler faaliyetler projeler ve planlar yer alır. 

Bence bu çalışmanın içinde en kritik nokta hedeflerin belirlenmesi.
 
Stratejik amaçlar çerçevesinde belirlenecek hedefler ülkemizde turizmin rolünü de şekillendirecektir. 

Hedeflerin için de muhakkak ölçülebilir, ulaşılabilir, sektörün tüm paydaşlarının ortak menfaatlerini sağlayacak nitelikte olmalı.

Çalışmalarda sektör temsilcileri ne kadar yer aldı, ilgili sivil toplum kuruluşlarından bir katılım ya da görüş istendi mi bilemiyoruz. 

Ancak bu çalışma sektörde ve kamuoyunda pek dillendirilmedi ve konuşulmadı. 

Stratejik plan çalışmasına gereken ilgi ve merak şu ana kadar oluşmuş değil.

Sonuç olarak bu çalışmanın başta ülke ekonomimizi ilgilendiren birçok konuda somut ve yararlı bir etki yaratmasını bekliyoruz. Çalışmanın içinde; 

-Yıllar itibariyle turizm gelirleri ve turist başına düşen gelirlerdeki artış,

-Turizmin istihdama katkısı, yaratılacak yeni iş sahaları, 

-Yatırım ortamının geliştirilmesi ve kapasiteler,

-Turizm sektörünün ilişkide olduğu sektörlerle yaratacağı sinerji vb konularda somut hedeflerin yer alması sektörün tüm paydaşlarına ışık tutacaktır.


 

MAKALE YORUMLARI
 • Nihal Burnazoğlu
  Batuhan bey, yorumlarınızı takip etmekteyim. Çok başarılı ve ileriyi gören bakış açınızdan dolayı okumakta fayda görüyorum. Devamını dilerim.
  26.11.2018
 • Soner IŞIKDEMİR
  Batuhan Bey, severek ve beğeni ile okuduğum yazılarınızı ileriye dönük bilgilenme açısından Gençlerede okumalarını tavsiye ediyorum.
  28.11.2018
 • Zafer Cengiz
  Gündeme gelen ''stratejik planlama'' çalışması.. 2007 deki gerçek Stratejiden alınan başlık ve detayların yanına ''güncel birkaç konu ilavesiyle'' elde edilecek olan'' yapılacak işler listesi ötesine geçemez. ZİRA Uygulama için hayati ihtiyaç olan ''örgütsel ve yapısal tedbirler alınmadan'' havanda sular dövülerek hiç bir yere de gelinemez! ZATEN Son 16 Yıldır yapılabilen de aynen bu değil mi..?! #TAG*Medya
  01.12.2018
Sizde Yorum Ekleyin