Dünyada yılda 4,7 milyon hektar orman yok oluyor

Dünyada yılda 4,7 milyon hektar orman yok oluyor

FİKRİ CİNOKUR - ANTALYA – Her yıl Dünyada yılda 4,7 milyon hektar orman yok edilirken Türkiye’de son dört yılda (2017-2020) odun üretimindeki artışın ormanların geleceğini tehdit edeceği belirtildi.

Türkiye Ormancılar Derneği, TMMOB Orman Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Tarım Orkam-Sen, Tarım Orman-İş ve Orman Teknikerleri Derneği tarafından ortak açıklama yapıldı.

Pandemi nedeniyle dünya ülkelerini hızla işsizliğin artması ve ekonomik krize sürüklendiğine dikkat çekilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi.

‘’Bu salgın, toprağın, temiz hava ve suyun, sağlıklı gıda ve yaşanılabilir bir çevrenin, bir başka ifade ile yaşamın teminatı olan ormanların değerini bir kez daha ortaya koymuştur. Salgın, küresel boyutta olanca hızıyla sürerken, orman ekosistemleri, meralar ve korunan alanlar, maden, enerji, turizm vb. ormancılık dışı amaçlarla yapılan alan kullanımları ve hayvancılık, soya yağı ve palmiye yağı üretimi ve benzeri tarımsal ürünlere yer açmak için yok edilmektedir. Bu şekilde dünyada yok edilen orman alanı miktarı yılda ortalama 4,7 milyon hektarı bulmaktadır.’’

Açıklamada, Türkiye’nin orman alanlarını artıran ülke olarak görülmesine rağmen resmi verilere göre 1973 yılında 20,2 milyon hektar, günümüzde de 22,9 milyon hektar orman alanının özellikle ormancılık dışı amaçlarla yapılan tahsisler nedeniyle azaldığı veya bozulduğu ifade edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi.

‘’Yapılan araştırmalarda nüfusun azaldığı, göç veren illerde orman alanları arttığı halde, endüstrinin ve nüfusun yoğun olduğu göç alan illerde ormanların azaldığı saptanmıştır. 6831 sayılı Orman Kanunu 1956-2021 yılları arasında toplam 44 kez değiştirildi. Orman yasası her seferinde ormanların aleyhine işletilmiştir. 739 bin hektar büyüklüğündeki orman alanları ormancılık dışı amaçlarla kullanılmak üzere madencilik, enerji, turizm vb. etkinliklere tahsis edilmiştir. Bu tür tahsisler sonucu ormanlarımızdaki fragmentasyon (parçalanma) miktarı hızla artmış, resmi verilere göre sadece 2008 ile 2019 yılları arasındaki 11 yıllık sürede ormanlarımızdaki parça sayısı 102 binden, 159 bine çıkarak yüzde 56 arttı. 10 hektardan büyük orman alanlarının sayısı azalırken, 10 hektardan küçük orman alanlarının sayısı yüzde 118 artmıştır. Bu veriler büyük orman alanlarının, hızla parçalanarak küçük alanlara dönüştüğünün kanıtıdır.’’

Odun üretimi aşırı artıyor

Türkiye’de ormanların son yıllarda ekonomik kriz bahane edilerek, piyasa ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak yoğun bir üretim baskısı altına alındığına dikkat çekilen açıklamada, şöyle denildi.

‘’2005 yılında 13 milyon metreküp olan odun üretimi 2017 yılında 18,5 milyon metreküp, 2020 yılında ise 28,5 milyon metreküpe çıkarılmıştır. Son dört yılda (2017-2020) odun üretimindeki artış oranı yüzde 53’ü bulmuştur. Odun üretimindeki aşırı artış ormanlarımızın geleceğini tehdit etmektedir. Bunun yanında milli parkların da odun üretimine açılmasını sağlayacak hazırlıkların yapılıyor olması meslek kamuoyunda yoğun bir kaygı uyandırmaktadır.’’

 

HABER YORUMLARI
Sizde Yorum Ekleyin