Her 10 inşaat mühendisinden 3’ü işsiz

Her 10 inşaat mühendisinden 3’ü işsiz

FİKRİ CİNOKUR - ANTALYA – Türkiye’de her 10 inşaat mühendisinden 3’ünün işsiz, yüzde 79’unun da geleceklerinden kaygılı olduğu ve yurt dışına gitmek istemediği ortaya çıktı.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Antalya Şube Başkanı Mustafa Balcı, Genel Merkez tarafından hazırlanan ‘`Türkiye`de İnşaat Mühendisleri Gerçeği: İş, İstihdam ve İşsizlik’’ raporu hakkında bilgi verdi.

Araştırmanın inşaat mühendisliği mesleği açısından kaygı verici olduğunu belirten Balcı, bugün yaklaşık her üç inşaat mühendisinden biri, genç mühendislerin ise yarısının işsiz olduğunu bildirdi.

İnşaat mühendislerinin işsiz ve güvencesiz çalışması halinde yapı güvenliğinin de tehdit altında olduğunu belirten Balcı, şunları kaydetti.

‘’İnşaat mühendisliği mesleği, güvenli ve sürdürülebilir yapılaşma açısından önemi ve gerekliliği tartışılamaz bir meslek alanıdır. Yapı üretimi ise insanların can ve mal güvenliği açısından en kritik üretim faaliyetlerinden biridir. Ancak inşaat mühendisleri, görülmemiş bir işsizlikle karşı karşıyadır. İnşaat mühendisleri yalnızca işsizlikle değil, haklarının gasp edilmesi ve mesleki itibarını zedeleyen uygulamalarla da boğuşmaktadırlar. İşsizlik sadece işsiz kalan meslektaşlarımızı etkilemiyor. Özellikle genç mühendislerin çok düşük ücretlerle imzalarının istismar edilmesine de neden olmaktadır.’’

İMO tarafından yapılan araştırma sonuçları özetle şöyle:

-Her on inşaat mühendisinden üçü işsizdir (yüzde 28,2). Bu oran kadın mühendisler ve genç mühendisler arasında çok daha vahim boyutlardadır. Kadın inşaat mühendislerinin yüzde 47,1`i, 35 yaş altındaki inşaat mühendislerinin 48,3`ü işsizdir. Kısacası iki genç inşaat mühendisinden biri ve iki kadın mühendisten biri işsizdir.

- Her iki inşaat mühendisinden biri (yüzde 47,8) 4 bin 200 TL`nin altında ücret almaktadır. Çalışanların yüzde 27,5`i ise asgari ücretin altında bir ücretle çalışmaktadır.

- Mühendislerin büyük çoğunluğu borçlanmak zorunda kalmaktadır (yüzde 58,9). Her iki mühendisten biri kredi kullanıcısıdır (yüzde 51,7).

- Kamu kurumlarında istihdam mühendisler açısından neredeyse ortadan kaldırılmıştır. Çalışan on mühendisten yalnızca ikisi (yüzde 18,8) kamuda çalışmaktadır.

- Özel sektörde ücretli çalışan her on mühendisten ikisi (yüzde 19,5) ek iş yapmak zorunda kalmaktadır.

- Covid-19 pandemisinin yarattığı ekonomik sorunlar da yine inşaat mühendisleri üzerinde etkisini göstermiştir. Özel sektörde çalışan mühendislerin, yüzde 37`si pandemide hak kaybı yaşamıştır. Bunlardan yüzde 33,2`si ücretsiz izne çıkarılmış, yüzde 26,6`sı ücretlerde düşüş yaşamış ve yüzde 19,6`sı ise işten çıkarılmıştır.

- Mühendislerin yüzde 79,2`si gelecek için kaygılıdır. Gelecek kaygısı kadın ve genç mühendislerde daha yüksektir.

- Mühendisler yurt dışına gitmek istemektedirler (yüzde 65,4). 35 yaş altı mühendislerde ise bu oran yüzde 82,3`dür.

- Kendi işyerinde faaliyet gösteren inşaat mühendislerinin yüzde 88`inin iş hacmi azalmıştır.

 

HABER YORUMLARI
Sizde Yorum Ekleyin