Konyaaltı sahiline dolum tesisi iskelesi yapılmasına tepkiler dinmiyor

Konyaaltı sahiline dolum tesisi iskelesi yapılmasına tepkiler dinmiyor

FİKRİ CİNOKUR –ANTALYA - Dünyaca ünlü Konyaaltı sahili Sarısu plajında akaryakıt dolum tesisleri iskelesi yapılmasının çevre kirliliğine yol açacağı gerekçesiyle meslek örgütleri tarafından karşı çıkıldı.

Aralarında Antalya Tabip Odası, TMMOB’ne bağlı mühendis odaları şubeleri ile Antalya Diş Hekimleri Odası, Antalya SMMO ile Antalya Barosu’nun da yer aldığı Meslek Örgütleri Platformu tarafından yapılan açıklamada, akaryakıt yüklü tankerlerin yanaşacağı 66,76 metre eninde ve 961,20 metre boyunda yalnız deniz içinde bir iskele önerildiğine dikkat çekildi.

İskelenin yapılacağı kumsalda da Sarısu Mesire Alanı ve Plajı tesisleri bulunduğu ifade edilen açıklamada, iskelenin yer seçiminde kaygılar taşındığı vurgulandı. Açıklamada özetle şu görüşlere yer verildi.

‘’Planlama alanının iskele yapısının karayla birleştiği kısım Antalya Limanının güney batısında yer alan Sarısu Plajı içinde yer almaktadır. İskele, Sarısu mesire alanı ve nitelikli doğal koruma alanının hemen önünde, gerek flora ve faunası bakımından hassas ve ender güzellikte olan bir bölgede yer almaktadır. Kentin kıyı kullanımının aktif olduğu böylesine hassas ekosistem içerisinde çok tehlikeli işler sınıfına giren Akaryakıt yüklü gemilerin yanaşacağı bir iskelenin planlanan yerde önerilmesi, kıyı kullanımını kısıtlayacağı gibi, gelecekte kıyı kullanımının sürekliliğini bozma, rekreasyon alanlarını olumsuz etkileme tehlikesi taşımaktadır.’’

Nüfus artış hızı yüksek bir kent olan Antalya’da serbest olarak kıyılardan yararlanılması gerekirken sahil kullanımını daraltmanın kamu yararına aykırılıklar taşıdığı ifade edilen açıklamada, ‘’Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu olarak bu tür tesislere ilişkin yer seçimi kararlarının kentin plan bütünlüğü içerisinde, daha detaylı bir analiz çalışması sonucunda,  çevresel risklerin ve etkilerinin belirlenerek ve önlemlerinin alınarak, Kıyı Kanununa ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak, kamusal kullanımı kısıtlamayacak bir anlayışla ve katılımcılıkla belirlenmesi ve planlanması gerektiğini düşünüyoruz’’ denildi.

 

HABER YORUMLARI
Sizde Yorum Ekleyin