OSB’ler, İHA, SİHA VE SİDA gibi savunma sanayine destek vermeli

OSB’ler, İHA, SİHA VE SİDA gibi savunma sanayine destek vermeli

FİKRİ CİNOKUR  - ANTALYA – Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar,  İHA, SİHA ve SİDA’lar ile bunların yazılımlarını kapsayan savunma sanayinde yerli ve millileşme atağına tüm OSB’lerin destek vermesi gerektiğini belirtti.

Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Cumhuriyetle birlikte başlayan sanayileşme çabalarının, 1960’da planlı kalkınma dönemiyle büyük bir hız kazandığını ve sanayinin lokomotif sektör olarak belirlendiğini anımsattı.

İlk OSB’nin 1962’de Bursa’da kurulduğunu ve aradan geçen süre içinde Türkiye’de OSB sayısının 348’e ulaştığına dikkat çeken Bahar, 2000’li yılların başında yürürlüğe giren OSB Kanunu ve OSB Uygulama Yönetmeliği’nin, organize sanayi bölgelerinin gelişip güçlenmesine, üretimin, istihdamın ve ihracatın artmasına olanak sağladığını vurguladı.

Organize sanayi bölgeleri ile 4562 sayılı OSB Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği’nin tüm dünyaya örnek olduğunu anlatan Bahar, ‘’Devlet eliyle sağlanmış bu fayda Türkiye’yi bir üst lige taşıdı’’ dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın son dönemde yaptığı teknolojik atılımların, Türkiye’yi bulunduğu yerden birkaç basamak yukarı taşıma gayretinin bir yansıması olarak değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Ali Bahar, şöyle devam etti.

‘’Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, organize sanayi bölgeleri gibi ekonomik kalkınmayı adeta bir sıçramaya dönüştüren yapıların kurucusu ve mükemmel bir kanun ile yönetilmesini sağlamış işinin ehli, büyük bir organizasyondur. Bakanlığımızın mevcudu bir üst noktaya taşımak, sanayimizi ve üretimimizi, günün ve geleceğin talep ve ihtiyaçlarına göre yeniden dizayn etmek için gösterdiği gayrete, birbiri ardına gerçekleştirdiği teknolojik atılımlarına destek olmalıyız. Özellikle İHA, SİHA ve SİDA’lar ile bunların yazılımlarını kapsayan savunma sanayinde yerli ve millileşme atağına tüm organize sanayi bölgeleri omuz vermelidir.’’

OSB çevresindeki Hazine arazileri OSB’lere devredilmeli

Organize sanayi bölgelerince sağlanabilecek destekler ile ilgili öneride bulunan Ali Bahar, çevresinde hazine arazileri bulunan ve genişlemeye uygun olan OSB’lerde bu alanların OSB’ye ilave edilerek kapasitelerinin artırılmasını istedi. Bahar, şöyle devam etti.

‘’Bu yeni alanlarda sadece yazılım ve teknolojik üretime odaklanmak suretiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın Ar-Ge ve inovasyon doktrinine katkı verilmesi, katma değer üretiminde bir sıçrama yaşanmasına neden olabilir. Kamulaştırma ve edinimin Bakanlığımız marifetiyle gerçekleştirilmesi, yer seçiminin kolaylaştırılıp hızlandırılması, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız nezdinde, Devletimizin OSB’lerine bu desteği sağlamasının, daha güçlü bir Türkiye yolunda atılacak önemli bir adım olacağı kanaatindeyiz.’’

Kalifiye insan kıymetiyle, gençlerle OSB’lerin bu sıçramayı yapacak güce ve inanca sahip olduğunu dile getiren Ali Bahar, şunları kaydetti.

‘’İHA ve SİHA’larımız, Antalya’da üretilecek yerli ve milli SİDA’larımız, Devletimizin güçlü elini omzumuza koyduğunda başarabildiğimizin kanıtıdır. OSB’ler olarak ülkemize ve milletimize daha fazla fayda sağlayabilmek, daha fazla üretim, daha fazla istihdam, daha fazla katma değer üretebilmek için Bakanlığımız önderliğinde başlayan teknolojik atılıma tüm gücümüz ile omuz vermeye, destek olmaya hazırız.”

 

HABER YORUMLARI
Sizde Yorum Ekleyin