Seracılık sektörüne Ziraat Bankası'ndan destek

Seracılık sektörüne  Ziraat Bankası'ndan destek

FİKRİ CİNOOKUR - Antalya'da son aylarda yaşanan hortum, fırtına ve şiddetli yağışlar nedeniyle çok büyük zararlar yaşayan sera üreticilerine Ziraat Bankası'ndan yıllık yüzde 8 ,25 faiz oranı 7 yıl vadeli ''Seraların Modernizasyonu'' kredisi verecek.

Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen ''Reel Sektör&Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı'' 13 Banka Genel Müdürü ya da Genel Müdür Yardımlarının katılımıyla Su Otel'de gerçekleştirildi.

Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, toplantıda yaptığı konuşmada Ziraat Bankası'nın, seralarda yapılan tarımsal üretimin arttırılması, yeni seraların kurulması, atıl durumdaki seraların ekonomiye kazandırılması ve mevcut seraların modernizasyonunu kapsayan yeni bir kredi paketini ilk kez Antalya'da açıkladı.

Seracılığın geliştirilmesi ve belirli bölgelerde yoğunlaşan seracılık faaliyetlerinin, jeotermal su kaynaklarının bulunduğu bölgeler başta olmak üzere, Türkiye'nin  uygun diğer bölgelerine de yaygınlaştırılması suretiyle, örtüaltı tarımında kapasite kullanımının, tarımsal üretimin ve verimliliğin arttırılması ve böylece mevsimsel değişikliklerin üretim miktarı, maliyetler ve fiyatlar üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına katkı yapmak amacıyla yeni bir kredi paketi oluşturulduğunu belirten Aydın, şunları kaydetti.

''Kredi paketi ile yeni seraların kurulması, atıl durumdaki seraların ekonomiye kazandırılması ve mevcut seraların tadilat, onarımı ve modernizasyonu amacıyla yapılacak yatırım harcamaları ve güncellenmiş ürün bütçeleri ile faal olan seraların işletme giderlerinin daha güçlü ve uygun koşullarla finansmanının sağlanması hedeflendi.                                                                                                                                                     

Özellikle işletme giderlerinin daha büyük bir kısmını kredilendirerek, üreticilere piyasadan borçlanmak yerine Ziraat Bankası’nca sunulan uygun faizli kredilerden daha fazla yararlanabilme imkanının sağlanacak.''

Ziraat Bankası'nın seracılık sektörü için hazırlanan yeni kredi paketinin detaylarını açıklayan Aydın, şöyle devam etti.

''Yeni sera yapımlarında, yatırım harcamalarının azami yüzde 75’ine kadar kredi kullandırılabilecek. Yatırım kredilerine, yatırımın geri dönüş süresine uygun olarak 7 yıla kadar vadeli olacak. Geri ödeme dönemleri ve taksit miktarları da gelir miktarına ve gelir elde etme dönemlerine göre belirlenecek. Yeni yapılacak yatırımlarda yatırımın büyüklüğüne ve işletmeye geçiş süresine bağlı olarak 2 yıla kadar anapara ödemesiz dönem verilebilecektir.

Bu çerçevede, güncellenmiş ürün bütçeleri ile bir yandan halihazırda serada üretim yapılan bölgelerde Ziraat Bankasınca verilen finansal destek arttırılırken, bir yandan da önümüzdeki dönemde ilgili Bakanlıklar tarafından projelendirilecek olan “Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Bölgeleri”nde yapılacak yatırımların finansmanına yoğunlaşılması hedeflenmektedir.''

KREDİ DETAYLARI

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüeyin Aydın'ın seracılık sektörüne sunduğu kredinin detayları şöyle:

-Daha önce kurulmuş ancak, herhangi bir nedenle üretim yapılmayan atıl durumdaki seraların satın alınması ve bunların tadilatı ile modernizasyonu amacıyla da yeni sera kurulumunda olduğu gibi uzun vadeli krediler kullandırılarak, üretime başlanıp devam ettirilmesi için gerekli finansman sağlanacaktır. Böylece bir yandan yatırım için gerekli süreden tasarruf edilirken, bir yandan da atıl işletmeler ekonomiye kazandırılmış olacaktır.

-Mevcut seraların onarılması, teknolojik altyapılarının güçlendirilmesi ve modernizasyonlarına yönelik olarak da üreticilere orta ve uzun vadeli yatırım kredileri kullandırılacaktır. Böylece mevcut seralar daha modern bir yapıya kavuşturulacak ve verimlilikleri arttırılacaktır.

-Diğer taraftan, başta Antalya olmak üzere farklı bölgelerde yaşanan doğal afetlerden etkilenen seralarla ilgili krediler, üreticilerin ödeme güçleri ve gelir elde etme dönemlerine uygun şekilde yeniden vadelendirilecek. Ayrıca bu üreticiler ihtiyaç duymaları halinde, seralarını yeniden kurmaları ya da onarmaları amacıyla, ödeme güçleri dahilinde ilave kredi de kullanabileceklerdir.

 

- Yatırım yapılan bölgenin iklim koşullarına bağlı olmakla birlikte, sera yatırımları genel olarak Nisan-Ağustos döneminde yoğunlaşmaktadır. Ancak, yapılacak yatırımların önümüzdeki üretim sezonuna yetiştirilmesi amacıyla sera yatırımları ile ilgili taleplerin şimdiden alınmaya başlanması ve kredi süreçlerinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanarak, verimli, karlı ve sürdürülebilir yatırımların finansmanına yönelik kredi limitlerinin, yatırım dönemi başlamadan hazır hale getirilmesi hedeflenmektedir.

-İndirimli faiz oranları ile üretici desteklenmeye devam edilecek. Ziraat Bankası tarafından üreticiler kullandırılmakta olan tarım kredilerine ilişkin faizlerin bir kısmı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sübvanse edilmektedir. Konuya ilişkin olarak 2018 yılında yayınlanan ve 2020 yıl sonuna kadar geçerli olan Bakanlar Kurulu Kararı’nda kontrollü örtüaltı tarımı aşağıdaki şekilde desteklenmektedir.

-Yatırımcılar, düşük faizli kredi uygulaması ile ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen teknik kriterlere uygun şekilde yapacakları sera yatırımları ve bu seralarda gerçekleştirecekleri üretime yönelik girdilerinin finansmanı amacıyla söz konusu düşük faizli kredilerden yararlanabilecekler.

-Ziraat Bankası bu kapsamda, 1 yıla kadar vadeli kredilere yıllık yüzde 8; 1-4 yıl arası vadeli kredilere yüzde 10; 4 yıldan uzun vadeli kredilere ise yüzde 11 faiz oranı uygulamaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığının faiz desteği sonrasında üreticiler azami yüzde 8,25 faiz oranı ile uzun vadeli kredi kullanarak yatırım yapma imkanı bulabileceklerdir.

-Ziraat Bankası tarafından 5 yıllık dönemde örtüaltı tarımı ile ilgili olarak toplam 4,1 milyar TL kredi kullandırıldı. Bu kredilerin yaklaşık yüzde 38’lik kısmı yatırımların finansmanına yönelik orta ve uzun vadeli kredilerden oluşmaktadır.

HABER YORUMLARI
Sizde Yorum Ekleyin